Kontakt

DAFI
Moyzesova 2057/6
022 01 Čadca

Tel.: +421 41 432 7621
Fax: +421 41 432 7621
E-mail:  info@dafi.sk
URL: www.dafi.sk

IČO: 46902074
DIČ: 2023629234
SK DIČ: SK2023629234
Dodatok č. I zo dňa 1.2.2001 podľa § 105 nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Platba prevodom na účet:

Pre zákazníkov zo Slovenska: IBAN:  SK78 0200 0000 0043 5521 7354, VÚB, a.s.

Zákaznícka linka:  pondelok - piatok od 8:00 - 16:00 

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre
Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.BOX B-99, 011 79 Žilina 1, tel.: 041/7632 130, e-mail: za@ soi.sk